مملکت - در همه قشرهای مملکت، همه جا - اسلام باشد، هر جا بروید رنگ اسلام ببینید. و من امیدوارم که با همت همه شما آقایان و با همت همه اقشار ملت این آرزویی که ما داریم تحقق پیدا بکند. خداوند ان شاء الله شما را توفیق دهد.
من امیدوارم که خداوند به همه شما توفیق عنایت کند، و اختلاف که ریشه همه مفاسد است کنار گذاشته بشود. همه با هم برادر، همه با هم برابر و دوست. در بین شما آن چیزی که از همه بیشتر به چشم می‌خورد محبتی است که در شماهاست. شماها اهل محبت هستید و محبت اقتضا می‌کند که اختلاف در کار نباشد. دو نفر که هم را دوست دارند با هم اختلاف نمی‌کنند، و شماها بینتان محبت رایج است و مردانگی. و امیدوارم که این صفت بزرگی - که هر دو آن صفت از طرف خداوند تبارک و تعالی است - این اسباب این باشد که اختلاف در کار نباشد. همه با هم، همه‌مان با هم.