سخنرانی
زمان: صبح 24 فروردین 1358 / 15 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: لزوم حفظ وحدت و حضور در صحنه‌ها
حضار: خواهران دانشجوی دانشگاه ملی - خواهران دانشجوی دانشسرای شهمیرزاد -دانش آموزان دختر دبیرستانهای دزفول و قصر شیرین
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشتازی بانوان در مبارزه
خداوند نگهدار همه شما باشد. این پیروزی را ما از بانوان داریم قبل از اینکه از مردها داشته باشیم. بانوان محترم ما در صف جلو واقع بودند. بانوان عزیز ما اسباب این شدند که مردها هم جرأت و شجاعت پیدا کنند. ما مرهون زحمات شما خانمها هستیم و همیشه دعا به همه و همه ملت و شماها می‌کنیم. شما دیدید که با وحدت کلمه بدون اینکه ساز و برگی داشته باشید بر قدرتهای بزرگ پیروز شدید. چرا پیروز شدید؟ برای اینکه برای خدا بود. این قیامْ قیام حق بود، قیام حق بر باطل بود، قیام الوهیت بر طاغوت بود، قیام انسانیت بر توحش بود، قیام تمدن بر بربریت بود. [در] این قیام انسانی در عین حال که ما هیچ نداشتیم و آنها همه چیز، بر آنها غلبه کردیم. این غلبه را خدای تبارک و تعالی نصیب ما کرد. چرا؟ برای اینکه با هم بودیم و خدا با جماعت است:
یَدُ الله مَعَ الجماعة (1)؛ خداوند با اجتماع است. و شما همه با وحدت کلمه، و آن کلمه کلمه حق نه کلمه باطل، همه با هم حق گفتید، همه با هم حق خواستید، حقّ خودتان را خواستید، آزادی خواستید، استقلال خواستید و اسلام - «جمهوری اسلامی» - خواستید. بحمدالله آزادی برای شما حاصل است.
الآن از هیچ کس نمی‌ترسید ولی باید ما از خودمان بترسیم. ما باید از خدا بترسیم. از