خدای نخواسته ارتش ما رو به ضعف برود کشور ضعیف خواهد شد، اسلام ضعیف خواهد شد. سلسله مراتب را حفظ کنید. ارتشیها و صاحب منصبها نسبت به سربازها رحمت داشته باشند، عطوفت داشته باشند؛ و سربازها از آنها - با حفظ سلسله مراتب - اطاعت کنند.
من از خدای تبارک و تعالی توفیق و سعادت شما، و قدرت نظامی را خواستارم. تمام قوای نظامی از ما هستند و ما ملت از آنها. ما از هم جدایی نداریم، برادر هستیم. خداوند همه شما را توفیق بدهد. سلام و درود خدا بر شما! درود خدا بر همه شما سربازان ملت و بر همه اقشار ملت!
والسلام علیکم و رحمة الله‌