حکم به آقای مهدی هادوی دادستان انقلاب (شرایط مجارات اعدام در دادگاهها)
 •   حکم
  زمان: 23 اردیبهشت 1358 / 16 جمادی الثانی 1399
  مکان: قم
  موضوع: شرایط مجازات اعدام در دادگاهها
  مخاطب: هادوی، مهدی (دادستان دادگاه‌های انقلاب اسلامی)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  16 ج 2 99
  آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی
  در غیر از دو مورد زیر:
  1- کسی که ثابت شود آدم کشته است؛
  2- کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.
  روح الله الموسوی الخمینی‌