سخنرانی در جمع هیأت مؤسس بانک اسلامی (ربا)
 •   سخنرانی
  زمان: 1 خرداد 1358 / 25 جمادی الثانی 1399
  مکان: قم
  موضوع: حرمت ربا در اسلام - بانک بدون ربا
  حضار: هیأت مؤسس بانک اسلامی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  ربا، بدترین نوع استثمار
  اصل بهره از پول یک امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک پولی آنجا گذاشته‌اند، بعد آن پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی در آورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است حتی این فرارهایی که بعضیها جایز می‌دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک راه‌هایی گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست بهره برداری از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتی که یک همچو بانک اسلامی که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگی است به جامعه و به اسلام، هر دو، که امید است که احتیاج مردم از سایر بانکها به واسطه این بانک سلب بشود و مردم توجه بکنند به این بانک که اسلامی است، مبنایش اسلام است، اسلامی است و مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره برداری از انسان بیخودی نکند.
  لزوم برچیده شدن بانکهای ربوی
  و من توفیق شما را از خدا می‌خواهم که در این راه با صداقت، با نیت صادقانه عمل بکنید، چنانچه هر کاری که با نیت صادقانه شد، آن کار به نتیجه می‌رسد، و به نتیجه‌ای که بخواهید می‌رسد. نیتها را باید صادق کرد و برای خدا. یک همچو کار بزرگی که شما الآن انجام می‌دهید ان شاء الله برای خدا باشد تا منافع آخرتی هم برای همه‌تان ان شاء الله داشته‌
 • باشد و من امیدوارم که توفیق پیدا بکنید و بانک شما یکوقت بانک اول باشد و سایر بانکها که بر مبنای بهره برداری و بر مبنای خلاف و فساد است، اینها از بین بروند، یا بهره‌ها از بین بروند که همه اسلامی بشوند، آن وقت شما هم یکی از بانکها. اگر اسلامی شدند آنها هم بمانند، و الّا بالاخره باید برچیده بشوند اگر اسلامی نشوند. ان شاء الله که موفق و مؤید باشید.
  [سرپرست هیأت: شنیدم که برای اینکه همه بتوانند دارای سهم باشند حداقل صد تومان و حداکثر صدهزار تومان گذاشته‌اند که همه بتوانند و آقایان ضمناً علاقه مندند که افتخار بدهید به ایشان و این هم مشوقی است برای آنها.]
  ... یک سهم هم من، ان شاء الله که موفق و مؤید باشید.
  [و در خاتمه اساسنامه این بانک که طرز و نحوه عملکرد این بانک را مشخص می‌کرد، تقدیم امام شد. و امام فرمود:]
  ان شاء الله موفق باشید. خداوند تأیید کند شماها را. سلامت باشید. خداحافظ شما.