تلگراف به آقای سید عبدالله شیرازی (ضرورت حفظ وحدت کلمه)
 •   تلگراف
  زمان: 8 خرداد 1358 / 3 رجب 1399
  مکان: قم
  موضوع: ضرورت حفظ وحدت کلمه
  مخاطب: شیرازی، سید عبدالله
  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت آیت الله آقای شیرازی - دامت برکاته - مشهد مقدس
  تلگراف شریف واصل، در این موقع حساس که دستهای ناپاک مشغول توطئه علیه اسلام هستند، حفظ وحدت کلمه و جدیت در خنثی نمودن توطئه‌های خائنانه از اهمّ امور است. سلامت و توفیق جنابعالی را خواستارم.
  خمینی‌