تلگراف
زمان: 8 خرداد 1358 / 3 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: ضرورت حفظ وحدت کلمه
مخاطب: شیرازی، سید عبدالله
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله آقای شیرازی - دامت برکاته - مشهد مقدس
تلگراف شریف واصل، در این موقع حساس که دستهای ناپاک مشغول توطئه علیه اسلام هستند، حفظ وحدت کلمه و جدیت در خنثی نمودن توطئه‌های خائنانه از اهمّ امور است. سلامت و توفیق جنابعالی را خواستارم.
خمینی‌