تلگراف
زمان: 8 خرداد 1358 / 3 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: لزوم وحدت کلمه
مخاطب: طباطبایی قمی، سید حسن
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله آقای قمی - دامت برکاته - مشهد مقدس
تلگراف (1) محترم واصل، لزوم وحدت کلمه در این موقع که جنایتکاران به دسیسه و توطئه علیه اسلام و جمهوری اسلامی پرداخته‌اند از اهمّ وظایف است. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم و رحمة الله.
خمینی