سخنرانی
زمان: 8 خرداد 1358 / 3 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: هدف اصلی از مبارزه با شاه و امریکا
حضار: زنان مسلمان ایرانی خارج از کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مقصد عالی استقرار حکومت اسلامی
ان شاء الله موفق باشید. من در خارج کشور هم در فرانسه که بودم، این خانمها می‌آمدند آنجا و من برایشان صحبت می‌کردم، یا در جزء جمعیت یا خودشان بودند. مطالب ما همان مطالبی است که در خارج می‌گفتیم. اگر آمده باشید آن وقت آنجا، مطالب ما از اول یک مطلب است. هرچه مطلب گفتیم مقدمه آن یک مطلب است، و آن اجرای احکام خدا و قیام یک حکومت عدل اسلامی - انسانی. اگر ما می‌خواستیم بروند آنها، اگر می‌خواستیم که رژیم ساقط بشود - که می‌خواستیم - اگر می‌خواستیم دست اجانب کوتاه باشد - که می‌خواستیم - همه برای این بود که این موانع را از سر راه برداریم؛ موانعی که نمی‌گذارند یک دولت اسلامی تحقق پیدا کند؛ موانعی که می‌خواستند ملت را برخلاف آن عقایدی که ملت دارد، برخلاف آن خواسته‌های ملت راه ببرند. ما موانع را که می‌خواستیم برداریم نه برای اینکه همان مقصد ما این بود که محمدرضا برود و مقصد این بود که امریکا دستش کوتاه بشود، بعدش هرچی می‌خواهد بشود؛ هر حکمی می‌خواهد، جاری بشود؛ هر اخلاق زشتی می‌خواهد، در ایران تحقق پیدا کند؛ نخیر، مطلب اینها نبود. اساس، مقصد عالی ما، مقصد اصلی ما، مقصدی بود که خدای تبارک و تعالی آن را به ما امر کرده، و آن اینکه حکومت باید حکومت الهی باشد، اسلامی باشد، حکومتی باشد که خود مردم می‌خواهند آن حکومت را. وقتی حکومت حکومت عادلانه شد، حکومت در خدمت مردم شد، سایه این حکومت بر قلوب مردم است؛ و