بیانات خطاب به مسعود رجوی و همراهان (عنایت اسلام به آزادی)
 •   بیانات
  زمان: 6 اردیبهشت 1358 / 28 جمادی الاول 1399
  مکان: قم
  موضوع: عنایت اسلام به آزادی
  مخاطب: رجوی، مسعود - خیابانی، موسی و تنی چند از اعضای سازمان آنها
  [امام خمینی در بخشی از سخنان خود ضمن تأکید بر اهمیت تلاشهای سازنده بخاطر نجات کشور از بازگشت به اوضاع سابق، فرمودند:]
  اسلام بیش از هر چیزی به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست؛ الّا در چیزهایی که مخالف با عفت عمومی است.