حکم به شورای انقلاب جهت تهیه آیین نامه اجرایی شوراهای شهر و روست
 •   حکم
  زمان: 9 اردیبهشت 1358 / 2 جمادی الثانی 1399
  مکان: قم
  موضوع: تهیه آیین نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا
  مخاطب: شورای انقلاب اسلامی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  شورای انقلاب اسلامی
  در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.
  روح الله الموسوی الخمینی‌