حکم
زمان: 9 اردیبهشت 1358 / 2 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: تهیه آیین نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا
مخاطب: شورای انقلاب اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
شورای انقلاب اسلامی
در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.
روح الله الموسوی الخمینی‌