نامه
زمان: 10 اردیبهشت 1358 / 3 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: قطع رابطه سیاسی ایران با مصر
مخاطب: یزدی، ابراهیم (وزیر امور خارجه دولت موقت)
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه
با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بی‌چون و چرای دولت مصر از امریکا و صهیونیسم، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید.
10/2/58
روح الله الموسوی الخمینی‌