پیام
زمان: 10 اردیبهشت 1358 / 3 جمادی الثانی 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: وحدت، رمز پیروزی
مخاطب: معمر قذّافی (رهبر لیبی)
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت سرهنگ معمر القذافی، رهبر انقلاب لیبی
مرقوم شریف که متضمن تفقد از اینجانب و توجه به مسائل کشور ستمدیده ایران و مصایب وارده بر ملت شریف مسلمان بود توسط آقای سرگرد عبدالسلام جَلّود واصل و موجب تشکر گردید. ملت ایران پس از گذشت دوره‌های سیاه و اختناق و پس از تحمل روزگاری بس هولناک و از دست دادن استقلال و شعائر اسلامی و ملی به دست جنایتکاران - که در رأس آنان سلسله خیانتکار پهلوی بود - و پس از مشاهده چپاولگریها و خیانتهای بیشمار به مقدسات مذهبی و ملی و مخازن عظیم کشور و بالاتر از آن نیروی انسانی و مآثر فرهنگی آنان با خواست خداوند متعال و اتکا به اسلام و قرآن کریم به خود آمد و با نهضت اسلامی خود چون سیلی خروشان سدهای عظیم استعمار و استبداد را در هم شکست و طومار خیانتکاران و رژیم استبدادی سلطنت جابرانه 2500 ساله و تفاله‌های آن را درهم پیچید.
ملت شریف ایران همچون برادران اسلامی صدر اسلام و عصر وحی با فقدان سازوبرگ جنگی و با دست تهی، لکن با قدرت ایمان و ایثار خون و فداکاری در راه اسلام و سبقت به شهادت در راه هدف به پیروزی رسید و دشمنان مستبد و مستعمر و مستثمر را از صحنه خارج و در زباله دانی تاریخ دفن کرد. این اسلام و عقیده بود که ما را