نامه به آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه (قطع رابطه سیاسی ایران با مصر)
 •   نامه
  زمان: 10 اردیبهشت 1358 / 3 جمادی الثانی 1399
  مکان: قم
  موضوع: قطع رابطه سیاسی ایران با مصر
  مخاطب: یزدی، ابراهیم (وزیر امور خارجه دولت موقت)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه
  با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بی‌چون و چرای دولت مصر از امریکا و صهیونیسم، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید.
  10/2/58
  روح الله الموسوی الخمینی‌