سخنرانی
زمان: 23 خرداد 1358 / 18 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: اخلال و توطئه گروهکها در دانشگاهها و مراکز کارگری و کشاورزی و ضرورت رویارویی با آنها - خطر نفاق و التقاط
حضار: گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
تبلیغات مسموم گروهکهای وابسته به امریکا
این گروهها که در دانشگاه و در رسانه‌ها و در سطح کشاورزی و در سایر جاها مشغول سمپاشی هستند و با اسم ملت دوستی و ملت خواهی و به اصطلاح خودشان کمونیست، مشغول فعالیت هستند، من گمانم این است که امریکایی هستند! امریکاییها در هر جا یک چیز درست می‌کنند. در این ممالک اسلامی، صورت کمونیست و شبیه مارکسیست درست می‌کنند. دست آنها پشت سر اینهاست به حَسب گمان من. باید از این آقایان که طرفدار توده‌ها هستند پرسید که حساب کنند این طرفداری‌شان را. ما حسابش را می‌کنیم: رفراندم با مصالح توده مخالفت داشت؟ بر خلاف مصلحت مردم بود؟ رژیم شاهنشاهی برود و یک رژیم انسانی - اسلامی بیاید، این خلاف مصلحت توده بود؟ اگر خلاف مصلحت توده بود، شما پس شاهنشاهی را می‌خواهید؛ پس شما کمونیست نیستید؛ شما امریکایی هستید که رژیم طرفدار امریکا را می‌خواهید. و اگر چنانچه برخلاف مصلحت ملت نیست - چنانچه نیست؛ همه می‌دانند که نیست - چرا مخالفت کردید؟ چرا صندوقها را سوزاندید؟ چرا مسلحانه از بعضی جاها جلوگیری کردید؟ چرا تحریم کردید؟ شمایی که طرفدار توده‌ها هستید خوب، توده‌ها هرچه می‌خواهند شما باید با آنها باشید. توده‌های ایران رفراندم را نمی‌خواستند؟ صدِ، 99 تقریباً نرفتند رأی بدهند با آن اشتیاق؟ با آن وضع، که همه می‌دانید که حتی مریضها، معلولها رفتند و در بعضی جاها بعد از اینکه‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>