بیانات
زمان: 24 خرداد 1358 / 19 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: تجلیل امام از معلولان انقلاب اسلامی
حضار: مجروحان و پزشکان بیمارستان شفایحیاییان - اعضای کمیته امداد امام خمینی
بسم الله الرحمن الرحیم
احیای اسلام با جانبازیها
من نمی‌دانم چطور اظهار تأثر کنم در اینطور مصیبتها که به ما وارد شده است. نمی‌دانم با شما برادران خودم و فرزندان خودم چطور مواجه باشم، و چطور ببینم من سالم نشسته‌ام و شما مجروح و درمانده هستید. آنچه که مایه دلخوشی است این است که این امور برای اسلام واقع شده است، و برای خدا بوده است. و آنچه که برای خدا هست پیش خدا محفوظ است. شما سلامتی خودتان را از دست دادید برای اسلام؛ چنانکه اولیای خدا جان خودشان را برای اسلام دادند. اسلام عزیزتر از آن است که ما تصور می‌کنیم. اسلام آن است که رسول خدا - صلی الله علیه و آله وسلم - برای او چه زحمتها کشید و چه مصیبتها کشید و چه جوانها داد و چه اشخاص برومند را فدا کرد. اسلام همچو عزیز است که فرزندان پیغمبر جان خودشان را فدای اسلام کردند. حضرت سید الشهداء سلام الله علیه - با آن جوانها، با آن اصحاب، برای اسلام جنگیدند و جان دادند و اسلام را احیا کردند.
زندگی ابدی در سایه فداکاریها
شما زحمت کشیدید، شما رنج بردید، جوانهای ما فدا شدند و اسلام را در این وقت که می‌رفت رو به تباهی برود زنده کردید. خداوند شما را اجر عنایت کند که اسلام در این زمان با (1) کوشش شما تجدید شد. اگر نبود این کوششهای جوانهای ما و اقشار ملت،