سخنرانی
زمان: 25 خرداد 1358 / 20 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: جریان مجلس مؤسسان و توطئه دشمنان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی
حضار: اقشار مختلف مردم
بسم الله الرحمن الرحیم
اعلام خطر
من هر وقت احساس خطر بکنم برای اسلام، برای مسلمین، لازم می‌دانم تکلیف خودم را ادا کنم و مسلمین را آگاه کنم. من در این موقع که برای رأی گیری در قانون اساسی است احساس خطر می‌کنم، احساس توطئه می‌کنم و لازم می‌دانم تذکراتی به ملت ایران بدهم تا تکلیف خودم را ادا کرده باشم.
این چند روز، این چند روز که صحبت از قانون اساسی و نشر قانون اساسی است، مسائلی طرح می‌شود که به نظر من توطئه‌ای در کار است. توطئه‌ای که برای اسلام و برای مسلمین و برای کشور ما خطر پیش می‌آورد. این چند روز که صحبت از قانون اساسی است و مطالعه در قانون اساسی و به رفراندم قرار دادن قانون اساسی، بعد از مجلس و بعد از مطالعه کارشناسان، مطالبی پیش آمده است که من احساس خطر می‌کنم، و لازم می‌دانم ملت را از این خطر آگاه کنم.
طرح مشکلات، توطئه یا غفلت
در اجتماعاتی که می‌شود، گروه‌هایی که در اینجا اجتماع می‌کنند از اقشار مختلف، مسائلی را طرح می‌کنند که امروز وقت آن مسائل نیست؛ اشکالاتی را طرح می‌کنند که امروز وقت آن اشکالات نیست. من احتمال می‌دهم که این مسائل و این اشکالات ناخودآگاه از طرف اشخاصی طرح می‌شود که یا مستقیماً یا به واسطه تحت تأثیر توطئه‌ها [واقع‌] شده‌اند. ما امروز گرفتار مسئله‌ای هستیم که باید تمام افکار ملت ما متوجه به همان‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>