روشنفکرهای وارداتی را کنار بزنند. غربزده‌ها را کنار بگذارند؛ عده‌شان خیلی زیاد هم نیست، اما فضولی‌شان زیاد است؛ عده زیاد نیست، ادعایشان زیاد است! خود قشر روشنفکر متعهد اسلامی برای خاطر خدا، برای خاطر اسلام، برای خاطر استقلال کشور، برای خاطر حفظ آزادی، این روشنفکر متعهد اسلامی، آنهایی را که در بینشان پیدا می‌شود که نق می‌زنند و می‌خواهند نگذارند کارها پیش برود، اینها را کنار بزنند. التماس دعا دعا بکنند پیش گوششان، بروند به اروپا باز سر عیاشی‌ای که می‌کردند! حالا آمده‌اند. آن کانون وکلا، آنهایی که بر ضد اسلامند کنار بگذارند. همه که نیستند. بعضی از وکلا بسیار مردم صحیح و سالمی هستند، بسیارشان؛ ولی آنهایی که فضولی می‌کنند، آنها را کنار بگذارند؛ از کانون بیرون کنند.
نگرانی غرب باوران از روحانی و دانشگاهی صالح
دانشگاه ما، که مرکز آدمسازی باید باشد، قشر دانشجو که متعهد برای اسلام است و خونش را برای اسلام داد و فعالیت برای اسلام کرد، حالا بیدار باشد که یک عده معدودی توی این دانشگاهها دارند می‌روند و نمی‌خواهند اسلام پیدا بشود. نه اینکه می‌خواهند دانشگاه درست بشود؛ خیر؛ آنها از درست شدن دانشگاه می‌ترسند. خدا رحمت کند مرحوم فیض قمی (1) - رضوان الله علیه - را، توی همین مدرسه فیضیه، نزدیک اینجایی که حوض بود، زمان رضاخان، فرمودند به من که چه عیبی دارد، خوب اینها می‌خواهند صالح را از غیر صالح جدا کنند. - می‌خواستند امتحان بکنند و آن امتحانهایی که می‌خواستند بکنند و روحانیت را از بین ببرند - ایشان باورشان آمده بود؛ می‌فرمود که خوب، اینها می‌خواهند صالحها را کنار بگذارند باشد، بدها را بفرستند. من عرض کردم آقا، اینها از صالح می‌ترسند! اینها از روحانی صالح می‌ترسند؛ از بدش چه ترسی دارند؟ بدش که همراه هست - همراهشان - اینها از صالح می‌ترسند. دانشگاه هم باید خودش را اصلاح کند. خود دانشگاهی؛ خود دانشگاهی صالح. اینهایی که حالا