سخنرانی
زمان: 27 خرداد 1358 / 22 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: کارشکنی برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی
حضار: ساکنان تهران نو - نمایندگان کشتارگاه اصفهان - عشایر کرد
بسم الله الرحمن الرحیم
توطئه برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی
این از برکات این انقلاب است که برادرها همه دور هم جمع شدید. شما آقایان از کردستان، آن آقایان از اصفهان، آن آقایان از جاهای دیگر، همه با هم جمع شدیم تا مطالبی را که داریم در میان بگذاریم. شما همه می‌دانید که در این پنجاه و چند سال به مملکت ما چه گذشت، و به جوانهای این مملکت چه گذشت، و خزائن این مملکت چطور به باد رفت؛ و نیروهای انسانی این مملکت چطور عقب بود. حالا که بحمدالله به واسطه اجتماع همه این سد بزرگ شکسته شد و قشر خائن یا کشته شد یا فرار کرد، حالا ما باید به فکر این باشیم که الآن تکلیف ما چیست؟ این چیزهایی که گذشت بحمدالله خوب گذشت. رفراندم هم همه با هم شرکت کردید، و بحمدالله خوب رأی داده شد، لکن از این به بعد باز کارهایی هست. که همانهایی که رفراندم را تحریم کردند و نگذاشتند بعضی جاها رأی بدهند، حالا هم همانها می‌خواهند نگذارند که قانون اساسی به تصویب برسد. این برای این است که قانون اساسی یک قانون اساسی اسلام است، مال جمهوری اسلام است؛ و اینها از اسلام می‌ترسند. برای اینکه از اسلام می‌ترسند می‌خواهند نگذارند که جمهوری اسلامی در ایران پیدا بشود. قبلاً می‌گفتند که ما جمهوری می‌خواهیم، به اسلامش کار نداریم. ما جمهوری دمکراتیک می‌خواهیم، یعنی جمهوری غربی. ما که مسلمان بودیم، مسلمان که نمی‌تواند از اسلام بگذرد، از همه چیز می‌تواند بگذرد اما از اسلام که نمی‌تواند بگذرد. همه گفتید که ما «جمهوری اسلامی»
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>