اجازه‌نامه
زمان: 30 خرداد 1358 / 25 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: انزابی، محمدحسین
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد و الصلوة، جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج میرزا محمدحسین انزابی - دامت برکاته - از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه و صرف آن در محل، و در مورد سهم مبارک امام - علیه السلام - مجازند نصف آن را در محلْ صرف در مصارف لازمه و ترویج شریعت مقدسه نمایند و نصف دیگر را جهت صرف در حوزه‌های مقدسه علمیه نزد اینجانب ارسال نمایند.
«و اوصیه بما اوصی به السلف الصالح من مراعاة الاحتیاط و التجنب عن الهوی؛» والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
25 رجب 99
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>