حکم
زمان: 1358 هجری شمسی / 1399 هجری قمری
مکان: قم
موضوع: آرم جمهوری اسلامی
مخاطب: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
[یادداشت امام خمینی بر روی آرم مندرج در اسکناس‌ها:]
آرم جمهوری اسلامی باید باشد. (1)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>