سخنرانی
زمان: 9 خرداد 1358 / 4 رجب 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: سلب استقلال فکری و روحی، خطرناکتر از وابستگی سیاسی - غربزدگی و وابستگی فکری روشنفکران
حضار: پرسنل کمیته‌های انقلاب اسلامی قزوین
بسم الله الرحمن الرحیم
راه طولانی برای رسیدن به جمهوری اسلامی
قزوین هم از شهرهایی بود که خرابی و مصیبت از اکثر جاها، درش بیشتر واقع شد، و شما قزوینیهای محترم؛ هم مصیبت دیدید؛ و هم خرابی در شهرتان زیاد واقع شد؛ و هم پایمردی کردید. و من وقتی که این جوانهای برومند را می‌بینیم خوشحال می‌شوم؛ و موجب افتخار است. از خدای تبارک و تعالی سلامت همه را خواستارم.
تاکنون ما از اسلام، الآن باز حرف است. البته جمهوری اسلامی [است‌]، همه هم رأی دادید به جمهوری اسلامی؛ لکن باز آنکه باید بشود - و ان شاء الله بعدها خواهد شد - نشده است. الآن باز آن خرابیهای اخلاقی که در طول سلطنت این پدر و پسر در ایران تحقق پیدا کرد و آن فسادهایی که در این مملکت پیدا شد و دامن به آن زدند به عنوان «ترقی»؛ به عنوان تعالی؛ به عنوان «تمدن بزرگ» اینها طولانی است تا اینکه ترمیم بشود. آنکه از همه چیز به کشور ما صدمه‌اش بیشتر بود این بود که نیروی انسانی ما را خراب کردند و نگذاشتند رشد بکند. مراکز فساد در شهرها، و بخصوص در تهران، آنقدر زیاد بود و آنقدر تبلیغ در کشاندن جوانهای ما به این مراکز فساد شد، و آنقدر راه‌های فساد را برای جوانهای ما باز کردند و دامن زدند به اینها اینکه کشاندند اینها را در مراکز فساد، این خرابی از همه خرابیها بدتر بود. خرابیهای مادی جبرانش آسانتر است از خرابیهای

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>