سخنرانی
زمان: صبح 30 خرداد 1358 / 25 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: لزوم نظرخواهی از صاحبنظران درباره اصول و مواد قانون اساسی
حضار: نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان و سواحل جنوب
بسم الله الرحمن الرحیم
ضایعات رژیم شاه برای ملت ایران
از شما آقایانی که از دور آمدید تا مطالب خودتان را بگویید، و مطالب ما را هم بشنوید، و همین طور، از خواهرهای محترم که آمده‌اند، من تشکر می‌کنم. و مطالبی که من الآن باید به شما عرض کنم این است که اولاً این گرفتاریهایی که شما ذکر کردید، این بلااشکال صحیح است.
و شما یا می‌دانید و یا باید بدانید که این گرفتاری اختصاص به ناحیه سیستان ندارد؛ اختصاص به مازندران ندارد؛ هر جای مملکت که شما بروید و هر دسته‌ای از اهالی مختلف مملکت که پیش ما آمده‌اند همین گرفتاریها و شبیه همین گرفتاریها را گفته‌اند. حتی کوچ کردن از محلی به محله دیگر - باز در جاهای دیگر هم بوده است و هست، مثل بختیاریها و بعض عشایر دیگر - این شکی ندارد که رژیم سابق بنایش بر این بود که مردم را متشتت کند و زندگی آنها را به هم بزند. بنابراین بود که کشاورزی ما را از بین ببرند، و ما را محتاج به امریکا کنند. بنابراین بود که فرهنگ ما را از بین ببرند، و ما را حتی برای طبیب، برای مهندس، برای همه چیز، محتاج به امریکا و سایر ممالک کنند. این بلااشکال همین طور بود. و هیچ هم اشکال در این نیست که برنامه اسلام برخلاف این است. اگر اسلام تحقق پیدا بکند، اگر حکومت اسلامی به آنطوری که دلخواه ماست تحقق پیدا بکند، مسیر این مسیر نیست. اینطور نیست که آن هم کمک کند به اینکه آشفتگی پیدا بشود. برای اصلاح است حکومت اسلامی.