اجازه
زمان: 30 خرداد 1358 / 25 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: جواز مصرف نوشابه‌های غیرالکلی کارخانجات مصادره شده
[حضور مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - دامت برکاته. پس از اهدای سلام، احتراما به استحضار می‌رساند، کارخانجات تولیدکننده پپسی کولا، شوئپس، بابل آب، اسو که دارای دوازده کارخانه در شهرهای مختلف می‌باشد، قبلاً متعلق به گروه «ثابت» (1) بوده است، ولی امروزه کلیه سهم الشرکه آن در اختیار بنیاد مستضعفین قرار گرفته است، نظریه حضرتعالی در این مورد چیست - 8531/3/03؟ تولیدکنندگان‌]
بسمه تعالی
در این موقع که صرف این قبیل محصولات کارخانه‌های مذکور برای نجات مستضعفین است، استفاده از آنها جایز است.
25 رجب 99
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>