سخنرانی
زمان: 5 تیر 1358 / 1 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: وظیفه خطیر روحانیان در جمهوری اسلامی
حضار: علما و روحانیون اصفهان
بسم الله الرحمن الرحیم
اصفهان، مرکز علم و علمای بزرگ اسلام
اصفهان همیشه مرکز علم بوده است. در بعضی اوقات که من شنیده‌ام هفت هزار یا بیشتر، اهل علم در اصفهان، طلبه در اصفهان بوده است؛ و علمای بسیار بزرگ از اصفهان برخاسته است، و متفکرین عظیم الشأن. الآن هم مرکز علم است؛ الآن هم علمای بزرگ در آنجاست. و من امیدوارم که آن حوزه با برکت و عظمت، پشتیبان اسلام و مروج احکام اسلام باشد.
وظیفه خطیر روحانیون در جمهوری اسلامی
حوزه‌ها باید توجه داشته باشند که در این وقت، در این حالی که الآن ما واقع هستیم و دشمنها می‌خواهند خرده گیری کنند، خصوصاً نسبت به اهل علم و علما و فضلا و طلاب، باید بسیار توجه داشته باشند که اگر خدای نخواسته در این زمان - که اینها مورد بررسی هستند و مورد توجه هستند - اگر خدای نخواسته یک انحرافی از بعض اشخاص مُلَبس به این لباس واقع بشود، ممکن است این پای اسلام حساب بشود. در رژیم سابق اگر چنانچه یک معمَّم، یک مُلَبَّس به این لباس، یک کار خلاف انجام می‌داد، معلوم نبود به اسلام نسبت بدهند؛ می‌گفتند این منحرف است، این ساواکی است، این درباری است. الآن که رژیم رژیم جمهوری اسلامی است و همه نظرها به شما دوخته شده است، اگر خدای نخواسته یک انحرافی واقع بشود در مدارس، در کمیته‌ها، در جاهای دیگر، در دادگاهها، این پای اسلام حساب می‌شود. گفته می‌شود که جمهوری اسلامی است و
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>