سخنرانی
زمان: 6 تیر 1358 / 2 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: دولتهای اسلامی، خیانتها و اختلافها - اتحاد عامل پیروزی
حضار: هیأتی از کشور عمان: معاون وزیر امور خارجه، سفیر، اعضای وزارت امور خارجه و سفارتخانه آن کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
دولتهای اسلامی، مشکل اساسی برای اسلام
من امیدوارم اسلام را به آنطوری که هست، ما به کمک همه مسلمین بتوانیم عرضه بکنیم. این مکتب متاع بسیار با ارزش برای عرضه دارد. من امید این دارم که منحرفین از انحرافشان برگردند.
آن چیزی که در نظر من از جمله مشکلات است، دولتهای اسلامی است. اگر دولتهای اسلامی به وظایف اسلامی خودشان عمل بکنند و دست از اختلافاتی که بین خودشان هست بردارند و همه تحت کلمه اسلام - همه - مجتمع بشوند، مشکلات ممالک همه حل خواهد شد. مع الأسف می‌بینیم که دستهای ناپاکی که در بین ملتها از اجانب هست نمی‌گذارند که تفاهم بین دولتهای اسلامی واقع بشود. چنانکه بین ملتها هم اختلاف ایجاد می‌کنند. اگر ما بیدار بشویم و به تبلیغات اسلام که یکی از تعلیمات بزرگش این است که: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جِمیعاً وَلا تَفَرَّقُوا، (1) اگر ما به همین یک دستور عمل بکنیم، مشکلات همه ممالک، حل خواهد شد. لکن مع الأسف خیلی از دولتهای ما به این مسائل اصلاً توجه ندارند.
ما دیدیم که دولت عثمانی، با اینکه باز یک دولت به تمام معنا اسلامی نبود، لکن یک قدرت شامل بود که با آن قدرت با ژاپن، با روسیه، گاهی وقتی مقابل می‌شد به آنها