سخنرانی
زمان: 7 تیر 1358 / 3 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: راه الهی و راه شیطانی
حضار: طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان
بسم الله الرحمن الرحیم
انسان، موضوع علم پیامبران
اگر برای هر علمی موضوعی است - چنانکه شما آقایان می‌فرمایید - علم همه انبیا هم موضوعش انسان است. و اگر برای هر دولتی برنامه‌ای است، برنامه رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - را می‌شود گفت همان سوره‌ای که در اول وارد شده است، آن برنامه رسول خداست: بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم. اقرَأ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ. خَلَقَ الإنسَانَ مِن عَلَقٍ. إِقرَأ و رَبُّکَ الأَکرَمُ. الَّذِی عَلَّمَ بِالقَلَمِ. عَلَّمَ الإنسَانَ مَالَمْ یَعْلَمْ. (1) تمام انبیا موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان، موضوع علمشان انسان است. آمده‌اند انسان را تربیت کنند. آمده‌اند این موجود طبیعی را از مرتبه طبیعت به مرتبه عالی مافوق الطبیعه، مافوق الجبروت برسانند. تمام بحث انبیا در انسان است. از اول، هرکس، هر یک از انبیا که مبعوث شدند، مبعوث شدند برای انسان و برای تربیت انسان. برنامه را هم این آیه شریفه - به حَسَب اعتبار و به حَسَب احتمال - تعیین می‌فرماید. به خود رسول اکرم خطاب است؛ لکن خطابات قرآن آن هم که به خود رسول اکرم است غالباً عام است: إقرأ باسم ربک. از اول که قرائت شروع می‌شود تعیین می‌فرماید که قرائت چه جور باید باشد: به «اسم رب» باید باشد.
آغاز همه کارها به نام خدا
تمام قرائتهایی که تمام کلماتی که از «اسم رب» جدا باشد شیطانی است. دو جنبه

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>