سخنرانی
زمان: 8 تیر 1358 / 4 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: لزوم تبیین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی در خارج
حضار: مهندسان وزارت کشاورزی
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
رسالت تبیین انقلاب اسلامی
... در برخورد با گروه‌های دیگری که راجع به ایران می‌خواهید بحث بکنید، شما خودتان نهضت را می‌دانید چه بوده است و برای چه بوده است، و مقصد آخری چیست. ایران بعد از آن زحمتها و مرارتها و اختناقها و چپاولگریها و اینها، به جان آمد ملت ایران، و قیام کرد. و صِرف قیام ما را به جایی نمی‌رساند؛ بلکه قیام چون اسلامی بود و جوانهای ما برای اسلام کوشش کردند و همه مقصدشان اسلام بود و از جان گذشته بودند برای اسلام، از این جهت، با وحدت کلمه و اتکا به اسلام این نهضت پیشرفت کرد و امید است که این نهضت باز باقی بماند و وحدت کلمه باقی بماند و پیش برود نهضت تا آخر. شما در آنجا باید این چیزی که علت پیش آمدن این نهضت بود - چون در خارج حتی حالا هم باز در روزنامه‌هایی که اجیر هستند از طرف خود آن مرد (1) یا کسانی که هوادار او هستند، باز هم برای او توصیف می‌کنند که این می‌خواست مملکت را پیش ببرد - شما به گروه‌هایی که برمی‌‌خورید، توضیح بدهید که این [شاه‌] با اسم پیشرفت، با اسم «تمدن بزرگ» و دروازه تمدن بزرگ، همه چیز ایران را به باد داد و نگذاشت حتی دانشگاه آنطوری که باید رشد بکند ... و اقتصاد ما را بکلی به هم زد، و همه چیز ایران را وابسته به اجانب کرد. اینکه مردم قیام کردند، برای اینکه همه چیزشان به باد رفت، و خسته شدند مردم. از این جهت، قیام کردند و این نهضت را بپا داشتند و این دستها را بریدند و قطع