سخنرانی
زمان: 12 تیر 1358 / 8 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: دشمنان و ایجاد موانع در راه انقلاب
حضار: جوانان اصفهان
بسم الله الرحمن الرحیم
پرهیز از بحثهای اختلاف برانگیز
امروز روز این بحثها نیست، و دنبال کردن این حرف که چه کسی بد است و چه کسی خوب است خلاف اسلام است، و خلاف مصالح اسلامی. این جزء نقشه‌ای از خارج است که نگذارند این مملکت آرام گیرد؛ نگذارند شما یک مملکت اسلامی درست کنید. این نقشه‌ای است که از خارج، اشخاصی شیطان، الهام می‌کنند به اشخاص متدین و آنها هم بی‌توجه دنبال می‌کنند. و شما مردم را آماده کنید که امروز روزی نیست که ما مساجدمان را صرف این بکنیم که زید بهتر است یا عمرو. مسیرتان، کارتان، و منبرتان، بازارتان - همه - دنبال این باشد. الآن باید همه روی این جمع شویم که این قانون اساسی درست از کار دربیاید؛ و اشخاصی را که تهیه می‌کنید برای بررسی قانون اساسی اشخاص صحیح باشند، مسلمان و متدین باشند، شرقی و غربی نباشند، امین باشند. امروز وقتتان را صرف این بکنید. صرف اینکه زید خوب است یا نیست، نکنید. خوب باشد پیش خدا خوب است، بد باشد پیش خدا بد است؛ به شما چه کار؟ این مگر یکی از ارکان اسلام است که زید خوب است یا عمرو؟! امروز سَرِ ولایت حضرت امیر هم نباید دعوا کرد. امروز باید همه با هم مجتمع شوید و جمهوری اسلامی را به آخر برسانیم.
تحقق اسلام، سعادت ملتها
اینها همه روی نقشه است. نقشه کشیدند که نگذارند این نهضت به ثمر برسد؛ و لذا از همه طرف خرابکاری می‌کنند. یک خرابکاری‌شان همین است که نگذارند جوانهای ما
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>