نخواسته بخواهد به کسی بگوید، حرف اینها همه آخوندها را می‌گویند دیکتاتورند، می‌گویند همه دیکتاتورند. از آن وقت تا حالا دیکتاتوری محمدرضا بود، حالا دیکتاتوری عمامه و کفش است! اینها دنبال این‌اند که درست کنند. و ما باید مراقبت کنیم. این مراقبت از آن مراقبتی که شما از دزدها می‌کنید و از خیانتکارها می‌کنید، این مراقبت بالاتر است. این مراقبت مراقبتی است که اساس اسلام در خطر است؛ مکتب در خطر است.
اگر فرض کنید که توطئه‌ها با هم جمع بشود خدای نخواسته - همه توطئه‌هایی که می‌گویند هست، ولو باور نکنید که یک اساسی دارد، لکن خوب شایعات است - شما اگر فرض کنید که توطئه‌ها همه با هم جمع بشوند و شما پاسدارها و این آقا و این بنده و همه را بیایند از بین ببرند اما مکتبمان محفوظ باشد، ما شکست نخوردیم. ما به وظیفه‌مان عمل کردیم. نتوانستیم مطلب را به آخر برسانیم، چون قدرت نداشتیم. حضرت امیر، سلام الله علیه، نتوانست در جنگ معاویه غلبه کند. مغلوب شد. یعنی همان اشخاص که با خودش بودند، همان اشخاص مخالفت کردند با او و مغلوبش کردند. لکن مکتبش محفوظ بود.
سید الشهدا مکتبش محفوظ بود، و خودش شهید شد. شهادت گاهی مکتب را پیش می‌برد و شاید اکثراً اینطور باشد. خدا نکند که یک وقت شهادتِ مکتب پیش بیاید؛ اسلام را لکه دار کنند؛ جمهوری اسلامی را بگویند این رژیم هم مثل همان رژیم. برای اینکه ما باید از افرادش، از اشخاصی که تبع او هستند، بشناسیم. و ما وقتی که اطرافش و افرادش را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم اینها هم از همان سنخ کارها می‌کنند. اینها هم منزل مردم می‌ریزند. بحق هم باشد نباید کرد. در صورتی که بحق هم باشد، بحق هم باشد، نباید یک کاری کرد که صورتْ صورتِ باطل است. ولو واقع واقعِ حق است؛ یعنی به او صورت باطل می‌دهند.
جوسازی و غوغاسالاری دشمنان
تحت مراقبت هستیم و هستید. این مراقبت از دشمن که دنبال این‌اند که ما را معرفی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>