این ژاندارمری ماست، این پاسبان - نمی‌دانم - شهربانی ماست، این ادارات و سایر قشرهای ما هستند، این پاسدارهای ما هستند، این را اگر ما عرضه کنیم، آنطوری که خدا می‌خواهد، ما باشیم عرضه کنیم به عالم، یک متاع بسیار خوبی است؛ همه طالبش هستند؛ و خواهید ان شاء الله دید که ممالک اسلامی یکی پس از دیگری به شما اقتدا می‌کنند؛ و یک وقت هم اسلام آن قدرتی که در صدر اسلام برای اسلام آن بود، آن قدرت را پیدا می‌کند که دو امپراتوری بزرگ عالم را، که آن وقت از آنها بالاتر نبود، شکست داد. یک جمعیت کمی غلبه کرد بر دو امپراتوری بزرگ عالم (1). من امیدوارم که شما هم همین طور. ان شاء الله خداوند همه‌تان را تایید کند، [اشاره به یک فرمانده سپاه، حاضر در جلسه‌] و این برادر عزیز من را تایید کند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>