سخنرانی
زمان: 12 تیر 1358 / 8 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: حیثیت اسلام بسته به اعمال و گفتار مقامات مسئول
حضار: گروهی از پاسداران انقلاب اسلامی مشهد
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
حیثیت اسلام و عملکرد مسئولان نظام
معلمهای آموزشی باید معلم اخلاق هم باشند برای کارهایی که باید انجام بگیرد. الآن مملکتمان احتیاج به آن دارد که هم این معنا را درست بکنند، و هم معلم اخلاق برای اشخاصی که زیر دستشان است باشند. الآن وضع طوری است که ما بر سر دوراهی واقع هستیم؛ یک راه اینکه اسلام را و جمهوری اسلامی را جوری به مردم عالَم نشان بدهیم، که همه توجه پیدا بکنند به این ادعایی که ما می‌خواهیم حکومت عدل درست کنیم، جمهوری بر موازین اسلام درست کنیم. توجه دشمنها به این است که اینها دارند چه می‌کنند. اگر آنها یکجهت خلافی از ما ببینند جمهوری و ما را به باد انتقاد می‌گیرند؛ یعنی حیثیت اسلام امروز بسته به دست ملت ماست؛ و بیشترش به دست شما پاسداران و ما معممین. اگر ما معممین به وظایف اسلامی خودمان - خدای نخواسته - عمل نکنیم، و شما پاسداران به وظایف اسلامی خودتان عمل نکنید ممکن است - خدای نخواسته - این دشمنهایی که ایستاده‌اند و دارند نگاه می‌کنند که یک نقصی بگیرند و فریادش را بلند کنند، یک چیزی ببینند، هزار جورش کنند. نه در خارج؛ در همین داخل، ایران، اگر یک پایی را ما کج بگذاریم، یا شما کج بگذارید، اینهایی که دشمن با اساس هستند این را روی اساس حساب می‌کنند؛ نمی‌گویند که یک پاسبانی رفت مثلاً به خانه یک کسی وارد شد و از او یک چیزی را برد؛ نمی‌گویند یک روحانی یک حرف خلاف اسلامی زد، یا عمل خلاف اسلامی کرد؛ می‌گویند جمهوری اسلامی این جوری بود.