خود شما می‌شود. یک مملکت پرمنفعتی است که می‌خوردند و می‌بردند. و حالا هم این قدر قرض گذاشتند در بانک‌ها و جاهای دیگر که مدتها باید قرضهای اینها ادا بشود تا آیا بشود پس گرفت از آنها، یا دولت‌های خارج نگذارند، آن هم باب دیگری است.
اختلافات، منشأ شکست
در هر صورت، برادرها! شما تا اینجا با برادری، با اجتماع، با دوستی، با محبت، با توجه به اسلام پیش بردید؛ از حالا به بعد هم حفظ کنید این معنا را؛ برادری خودتان را حفظ کنید، عشیره خودتان را حفظ کنید از اینکه با یک عشیره دیگر اختلاف پیدا بکنند. اگر خدای نخواسته خواست یک اختلاف پیدا بشود، کدخداهای شما، پیرمردهای شما، محترمین شما جمع بشوند جلوی این اختلافات را بگیرند. نگذارند اگر یک جوانی می‌خواهد با یک جوان دیگری اختلاف پیدا کند، نگذارند اختلاف پیدا کند. همه مصیبتهایی که به یک کشوری وارد می‌شود از روی اختلافاتی است که در بین آنها پیدا می‌شود. اگر یک کشوری متحدالکلمه باشند، هیچ ظلمی بر آنها نمی‌تواند وارد بشود.
خداوند ان شاء الله شما را حفظ کند و سلامت و سعادت به شما عنایت کند، و عشیره‌تان را حفظ کند. عشایر ما خزاین این مملکت هستند. خداوند همه‌شان را حفظ کند، و موفق و مؤید باشند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>