سخنرانی
زمان: 16 تیر 1358 / 12 شعبان 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: وظیفه خطیر رسانه‌های عمومی و سینما و تئاتر
حضار: مسئولان و کارکنان مجله خواندنیها
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت جراید به اسلام و کشور
خدمتی که مجله‌ها و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این مملکت می‌توانند به کشور خودشان و به اسلام بکنند این است که وضع این مجله‌ها را تغییر بدهند، این مجله‌ها در زمان رژیم سابق یک وضعی داشت از حیث مطالب، از حیث عکسها، و از این جهات. اگر شما بخواهید خدمتی بکنید به کشور خودتان، خدمتی بکنید به اسلام، باید از چیزهایی که انحراف می‌آورد، اینکه در مجله‌ها این عکسهای شهوانی مبتذل و آن مقالات منحرف کننده بود، شما خیال نکنید که این همین طور واقع شده بود. این هم یک راه حساب شده‌ای بود که جوانهای ما را به انحراف بکشاند.
راه‌های به انحراف کشاندن جوانان
جوانهای ما را از طریقهای مختلف اینها می‌خواستند محتوایشان را از آنچه هستند خالی کنند [و] یک چیز دیگرشان کنند. یک وقت از راه مواد مخدر، خوب، این یک راه بود. مواد مخدر الآن هم رایج است. یک راه از باب مراکز فساد - که می‌دانید که چقدر مراکز فساد درست کردند - و جوانهای ما را به آن مراکز کشاندند و از آنی که باید یک جوان استفاده از او بشود برای اسلام، استفاده بشود برای کشور خودش، اینها را از آن استفاده انداختند، یک آدم همین جوری بار آوردند. کسانی که در مراکز فحشا می‌روند اینها دیگر نمی‌تواند نه فکرشان یک فکر صحیح باشد، نه عملشان یک عمل

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>