خلاف مسلک روحانیت عمل بکنند خدای نخواسته، دولت خلاف دولت اسلامی رفتار کند خدای نخواسته، ارتش خلاف ارتش اسلامی رفتار کند خدای نخواسته، و همین طور، اگر یک همچو قصه‌ای پیش بیاید، در دنیا منعکس می‌شود. آنهایی که در صددند که این نهضت را آلوده کنند و اسلام را - دشمن دارد اسلام - آنها در خارج و در داخل منعکس کنند که مهره‌ها عوض شده، اعمال همان اعمال است! مهره‌ها عوض شده، آن وقت نصیری (1) بود، حالا بصیری، (2) هست. عمل چه عملی است، اگر ما اعمالمان را موافق با آنکه جمهوری اسلامی اقتضا دارد منطبق نکنیم، اگر ما که پاسدار احکام و شما پاسدار اسلام - همه‌مان الحمدلِلّه امیدوارم پاسدار باشیم - اگر ما اعمالمان را مطابق با آن وظیفه پاسداری نکنیم، ما را متهم می‌کنند به اینکه - خودمان را متهم نمی‌کنند؛ آنها دیگر حالا کار به شخص ندارند؛ مکتب ما را متهم می‌کنند به اینکه - این هم همان رژیم شاهنشاهی است، افراد فرق کرده‌اند، اسمش فرق کرده، آن وقت می‌گفتند «رژیم شاهنشاهی»؛ حالا می‌گویند «جمهوری اسلامی» آن وقت می‌گفتند «شاهنشاه»، حالا می‌گویند یکی دیگر، اما معنا همان معناست؛ محتوا همان محتواست، اشکالات همان اشکالات است و تعدّیات همان تعدّیات است. اگر یک کاری بکنید، زیادش می‌کنند. [اگر کسی‌] یک تعدّی بکند، نمی‌گویند این کرده، می‌گویند پاسدارهای اسلامی این طور. از اینجا هم بَرَش می‌دارند و می‌گذارند روی اسلام و می‌گویند اسلام این است! آن اسلامی که اینها فریاد می‌کردند ما اسلام می‌خواهیم، ما رژیم شاهنشاهی را نمی‌خواهیم، ما رژیم اسلام را می‌خواهیم؛ این هم اسلامشان! این طور برای ما می‌گویند.
حفظ حرمت اسلام و اصلاح خویشتن
امروز اسلام به شما محتاج است، قرآن کریم محتاج به شماست؛ خودتان را اصلاح

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>