نامه
زمان: 12 خرداد 1358 / 7 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: تشکر از تلگراف ارسالی
مخاطب: عثمان سراج الدین، محمد
بسمه تعالی
دانشمند ارجمند حضرت محمد عثمان سراج الدین - مریوان، سروآباد
تلگراف اخیر آن جناب در مورد پشتیبانی از جمهوری اسلامی واصل و موجب تشکر گردید. قبلاً نیز پیام محبت آمیز آن جناب به وسیله حجت الاسلام آقای کرمانی واصل گردید. از خدای تعالی عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>