پیام
زمان: 19 خرداد 1358 / 14 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: اقدامات ضد انسانی صهیونیستها در لبنان
مخاطب: شیعیان لبنان
بسم الله الرحمن الرحیم
برادران ما!
بعد از سلام و تحیات؛ توجه ما به اوضاع لبنان و مصیبتهایی که به برادران ما وارد می‌شود، هست. و با کمال تأسف، از این اقدامات ضد انسانی، که از جانب صهیونیستها به کمک امریکا - به بلاد مسلمین و مخصوصاً مردم لبنان و برادران ما وارد می‌شود بسیار متأسف هستیم. و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی، که پشتیبان مستضعفین و مظلومین است، در این موقع هم به مددهای خود به شما و همه برادران ما کمک کند. ما در کنار شما با اسرائیل و امریکا در حال مبارزه هستیم. و امیدواریم که لشکر حق بر لشکرهای طاغوتی و شیطانی غلبه کند. مصیبتها و ناراحتیهای شما برای اسلام و مسلمین تازگی ندارد. همیشه نیروهای طاغوتی با اسلام مخالف بوده‌اند و با مسلمین مبارزه می‌کردند. نصرت شما و موفقیت همه مسلمین را خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>