به هیچ جا نداشته باشد در هیچ چیز. ان شاء الله همه سالم باشید و موفق.
[امام در جواب سخنان یکی از حاضران فرمود:]
من گمان می‌کنم که هیچ پاداشی بالاتر از آن پاداشی که خدای تبارک و تعالی به شما می‌دهد، و به خدمتگزارها می‌دهد هیچ پاداشی بالاتر از آن نیست. و هیچ پشتوانه‌ای بالاتر از ایمان نیست. وقتی که یک قومی، یک گروهی، ایمان داشتند، ایمان به خدا داشتند و موظف می‌دانستند به حسب آن ایمان که خدمت بکنند، این از همه پشتوانه‌ها برای این گروه، برای انسانها، بالاتر است. البته من از شماها تشکر می‌کنم؛ و ملت هم قدر شما را می‌دانند. آنها هم اینطور نیست که قدردانی نکنند. آنها هم قدردانی می‌کنند. ما همه قدردانی از شما و همه قوای انتظامیه می‌کنیم. شما در یکوقتی که مملکت در حال آتش بود کمک کردید. و این کار ارزنده‌ای بود که فراموش شدنی نیست. خداوند همه شما را تأیید کند؛ و خداوند پشتیبان همه باشد. ملت هم پشتیبان شماست، و ما هم دعاگو.
[امام پس از سخنان یکی دیگر از حضار فرمود:]
در هر صورت، شما به آنها تذکر بدهید. ما توقع نداریم [نسبت به ما] که یک مملکتی که برای اسلام قیام کرده، و [برای دفع‌] کسانی که مخالف با اسلام و با مصالح مسلمین بوده‌اند و دستهایی که به این مخالفان کمک می‌کردند ملت ما به رسم اسلام و با قدرت اسلام قیام کرده، متوقع نیستیم که کسانی که مسْلمند و دولتهای اسلامی هستند آنها خدای نخواسته مخالفتی با جنبش اسلامی داشته باشند. مخالفت با این، مخالفت با اسلام است یا خدای نخواسته یک موافقتی با دستگاه‌های دیگری که می‌خواهند باز اسلام را عقب بزنند، و یک رژیمهای فاسد بیاورند. ما همچو توقعی نداریم از دولتهایی که رؤسای دولت اسلام هستند، ما انتظار این را داریم که قدرتهای اسلامی تقویت کنند ملت ما را؛ نه اینکه - اینطور که گفته می‌شود و نباید باور کرد - دولت کویت هم کمک بکند به مخالفین اسلام و به اشخاص منحرف. این اگر یک مطلبی باشد، این برخلاف صلاح خود شما است؛ و برخلاف صلاح مسلمین است. در حدود این حرفهایی که گفته شد.