نامه و پاسخ استفتای آقای ابراهیم امینی در مورد مالکیت اراضی موات
 •   نامه
  زمان: 1358 هجری شمسی / 1399 هجری قمری
  مکان: قم
  موضوع: پاسخ استفتاء در مورد مالکیت اراضی موات
  مخاطب: امینی، ابراهیم
  یک نحو بین آنها اصلاح کنید و آرامش برقرار کنید. البته آنها که زمینهای موات را احیا کرده‌اند مالک هستند، و آنها که زمین موات در دست آنهاست مالک نیستند. (1)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>