پیام به کشاورزان گروس و بیجار (منع تجاوز کشاورزان به اراضی مالکان)
 •   پیام
  زمان: 23 خرداد 1358 / 18 رجب 1399
  مکان: قم
  موضوع: منع تجاوز کشاورزان به اراضی مالکان
  مخاطب: اهالی و کشاورزان گرّوس و بیجار
  بسمه تعالی
  18 رجب الخیر 99
  اهالی محترم شهرستان بیجار و کشاورزان گرامی روستانشین منطقه گرّوس - ایّدهم الله تعالی
  از قرار مذکور بر اثر تحریکات افرادی ضد انقلاب که به وسیله بعضی از کشاورزان ساکن دهات به اراضی مکانیزه و مستثنیات خُرده مالکان تجاوز و تعدی نموده‌اند، ضمن اظهار تأسف از این عمل، بر عموم کشاورزان لازم است ماده واحده و رأی کمیسیون پنج نفری را اطاعت و فوراً از مزاحمات و تصرفات و تعدیات خلاف شرع مقدس که مرتکب شده‌اند خودداری و خلع ید نموده، و در غیر این صورت دولت جمهوری اسلامی به تکلیف خود عمل خواهد نمود.
  روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>