پیام
زمان: 23 خرداد 1358 / 18 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: منع تجاوز کشاورزان به اراضی مالکان
مخاطب: اهالی و کشاورزان گرّوس و بیجار
بسمه تعالی
18 رجب الخیر 99
اهالی محترم شهرستان بیجار و کشاورزان گرامی روستانشین منطقه گرّوس - ایّدهم الله تعالی
از قرار مذکور بر اثر تحریکات افرادی ضد انقلاب که به وسیله بعضی از کشاورزان ساکن دهات به اراضی مکانیزه و مستثنیات خُرده مالکان تجاوز و تعدی نموده‌اند، ضمن اظهار تأسف از این عمل، بر عموم کشاورزان لازم است ماده واحده و رأی کمیسیون پنج نفری را اطاعت و فوراً از مزاحمات و تصرفات و تعدیات خلاف شرع مقدس که مرتکب شده‌اند خودداری و خلع ید نموده، و در غیر این صورت دولت جمهوری اسلامی به تکلیف خود عمل خواهد نمود.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>