سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم درباره جریان مجلس مؤسسان
 •   سخنرانی
  زمان: 25 خرداد 1358 / 20 رجب 1399
  مکان: قم
  موضوع: جریان مجلس مؤسسان و توطئه دشمنان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی
  حضار: اقشار مختلف مردم
  بسم الله الرحمن الرحیم
  اعلام خطر
  من هر وقت احساس خطر بکنم برای اسلام، برای مسلمین، لازم می‌دانم تکلیف خودم را ادا کنم و مسلمین را آگاه کنم. من در این موقع که برای رأی گیری در قانون اساسی است احساس خطر می‌کنم، احساس توطئه می‌کنم و لازم می‌دانم تذکراتی به ملت ایران بدهم تا تکلیف خودم را ادا کرده باشم.
  این چند روز، این چند روز که صحبت از قانون اساسی و نشر قانون اساسی است، مسائلی طرح می‌شود که به نظر من توطئه‌ای در کار است. توطئه‌ای که برای اسلام و برای مسلمین و برای کشور ما خطر پیش می‌آورد. این چند روز که صحبت از قانون اساسی است و مطالعه در قانون اساسی و به رفراندم قرار دادن قانون اساسی، بعد از مجلس و بعد از مطالعه کارشناسان، مطالبی پیش آمده است که من احساس خطر می‌کنم، و لازم می‌دانم ملت را از این خطر آگاه کنم.
  طرح مشکلات، توطئه یا غفلت
  در اجتماعاتی که می‌شود، گروه‌هایی که در اینجا اجتماع می‌کنند از اقشار مختلف، مسائلی را طرح می‌کنند که امروز وقت آن مسائل نیست؛ اشکالاتی را طرح می‌کنند که امروز وقت آن اشکالات نیست. من احتمال می‌دهم که این مسائل و این اشکالات ناخودآگاه از طرف اشخاصی طرح می‌شود که یا مستقیماً یا به واسطه تحت تأثیر توطئه‌ها [واقع‌] شده‌اند. ما امروز گرفتار مسئله‌ای هستیم که باید تمام افکار ملت ما متوجه به همان‌
 • مسئله باشد. صحبت از گرفتاریها، صحبت از نابسامانیها، صحبت از اشتباهات دولت، صحبت از خرابی اوضاع، بیموقع است. آقایان توجه داشته باشند امروز روزی نیست که طرح اشکالات بشود: در ارتش طرح اشکال بشود؛ در وزارتخانه‌ها طرح اشکال بشود؛ در کمیته‌ها طرح اشکال بشود؛ در دادگاهها طرح اشکال بشود. امروز اشکال به این قشرها محتمل است از ناحیه اشخاصی باشد که توطئه بزرگ را می‌خواهند انجام دهند. در وقتی که قانون اساسی را می‌خواهند طرح کنند و به نظر ملت برسانند، ذکر این مسائل یا توطئه است یا جهالت.
  توطئه در تعویق تصویب قانون اساسی
  آن مطلبی که بسیار مهم است این است که من اول باید بگویم صحبتم با کیست و با چه اشخاصی، و بعد عرض کنم. اشخاص مختلفند در مخالفت؛ یک اشخاصی هستند که حسن نیت دارند، لکن توجه به عمق مسائل ندارند؛ یکی اشخاصی هستند که تحت تأثیر تبلیغات و صحبتهای اشخاص مغرض واقع می‌شوند، در عین حال که حسن نیت دارند؛ یک اشخاصی هم هستند که با کمال سوء نیت مشغول توطئه هستند. توطئه این است که تصویب قانون اساسی را به تعویق بیندازند. یک سال، دو سال بحث و شور قرار بدهند، و ریشه‌های گندیده به هم متصل بشوند و اساس اسلام را از بین ببرند.
  تعویق تصویب قانون اساسی و برقراری جمهوری اسلامی، استقرار حکومت اسلامی، این تعویق موجب این می‌شود که اشخاص توطئه‌گر در مرزهای ما در داخل، در خارج، با هم متصل بشوند، و با اتصال با هم اصل قانون اساسی و اصل اساس اسلام را پایمال کنند. اشخاصی که حسن نیت دارند باید توجه کنند که اگر چنانچه به آنطور که مجلس مؤسسان صحبت می‌شود و به آنطور که قانون اساسی در مجلس مؤسسان واقع بشود، که این مطلب از اشخاصی که سوء نیت دارند طرح شده است و به اشخاصی که با کمال تأسف حسن نیت دارند سرایت کرده است، این معنا این است که دو سال، سه سال، به مباحثات و معارضات دامن زده بشود و توطئه‌ها مجتمع شود. الآن دارند مزدورانی در
 • ایران از آن طرف مرز تربیت می‌کنند. که اگر ما بزودی مطلب را خاتمه ندهیم، این مزدوران مجتمع می‌شوند؛ و با اجتماع آنها ممکن است مصیبتی به بار بیاورد، باز شما را به زحمت بیندازد. ولو سرکوب می‌شوند، لکن زحمت ایجاد می‌کنند.
  طرح دولت، در جایگزینی مجلس مؤسسان
  مجلس مؤسسان برای این است که مردم، منتخبات [و] منتخبین خودشان را تعیین کنند؛ و این فرق ندارد بین آنکه طرح فعلی دولت باشد، یا طرحهایی که اشخاصی که توجه ندارند، یا تحت تأثیر واقع شده‌اند، یا شیاطین به آنها چیزهایی را تزریق کرده‌اند، که تعویق بیندازد و استقرار حکومت اسلامی یکی - دو سال طول بکشد تا توطئه‌ها نضج بگیرند و اساس را از بین ببرند. آن طرحی که دولت داده است این است که همان مجلس مؤسسان با افراد کمتر، از خود ملت، به تصویب ملت، به انتخاب ملت، اشخاصی انتخاب بشوند؛ و آنها در قانون اساسی، که پیشنویس شده است، مطالعه کنند؛ و اشکالاتی که روشنفکران و حقوقدانان و سایر مردم به قانون اساسی، که پیشنویس شده است، طرح کنند؛ و منتخبین مردم مطالعه کنند؛ و بعد از اینکه آنها تصویب کردند، باز هم به رفراندم گذاشته شود. با اینکه احتیاج نیست؛ لکن ما برای اینکه تحکیم بشود مطلب، به نظر عموم می‌گذاریم.
  مجلس مؤسسان، دستاویز غرب باوران
  لکن اگر آن مجلس مؤسسانِ با طول و عرض و عمق، که دو سال، سه سال، باید طول بکشد تا قانون تصویب بشود، اگر آن طرح را ما بخواهیم از این روشنفکران غربزده، که بعضی از این قشرهای روشنفکر هستند، از این مزدوران با توجه، از آنهایی که می‌خواهند رژیم سابق را برگردانند و یا شبیه آن را، از آنهایی که از آن طرف مرزها به آنها کمک می‌شود، از آنهایی که مزد می‌دهند به کارگرها که کار نکنند، از آنهایی که اسلام را کهنه می‌دانند، از آنهایی که از اسلام می‌ترسند، اگر ما بخواهیم تعویق بیندازیم و آنطوری که آنها با شیطنت طرح کردند و مع الأسف بعض از اشخاصی که حسن نیت‌
 • دارند باورشان آمده است، باید برای اسلام فاتحه بخوانیم؛ باید برای کشور خودمان فاتحه بخوانیم.
  من امروز ملت را آگاه کردم که طرح مجلس مؤسسان به آن معنایی که از غرب طرح شده است و الهام از شیاطین گرفته شده است، موجب تعویق می‌شود و موجب فساد. اینها که در مراحل اول شکست خوردند، اینها که رفراندم را تحریم کردند، اینها که انحرافات اسلامی دارند، بعد از شکست از رفراندم، به این فکر افتاده‌اند که نگذارند قانون اساسی به این زودیها تصویب شود، تا بلکه به خیال خودشان توطئه‌ها نضج پیدا کند، و به خیال خودشان باز مسائل سابق برگردد. ملت ایران، بدانید و بشناسید اینها را! آنهایی که غفلت کرده‌اند توجه فرمایند. آنهایی که سابقاً رفراندم را تحریم کردند حالا هم دارند می‌گویند ما شرکت نمی‌کنیم تا مجلس مؤسسان پیدا بشود، ببینید چه اشخاصی هستند آنها. آنی که از آن طرف مملکت می‌گوید ما شرکت نمی‌کنیم، از آنجایی که مرکز توطئه است، از کردستان که مرکز توطئه است، آنهایی که می‌گویند ما شرکت نمی‌کنیم، چه نظر دارند؟ آنهایی که تبع کمونیستها هستند، چه نظر دارند؟
  استمداد شیطان بزرگ از دیگر شیاطین
  بزرگان ما توجه کنند، به عمق مطالب برسند. اقشار مختلفه دارند با هم مجتمع می‌شوند. اوّلی که اسلام بنا شد که تحقق پیدا بکند، شیطان بزرگ رفت و شیاطین را فریاد زد که اگر این اسلام درست بشود، کارها همه لنگ است. حالا هم فریاد بلند شده است. فریاد بلند کردند برای اینکه قانون اساسی را به تعویق بیندازند. باید آقایان توجه کنند؛ آنهایی که حسن نیت دارند مطالعه کنند، دقت کنند؛ تحت تأثیر اشخاصی که مفسد هستند نروند، روشنفکران ما تحت تأثیر روشنفکران حرفه‌ای نروند، حقوقدانهای ما تحت تأثیر حقوقدانهای غربی نروند، وکلای دادگستری ما تحت تأثیر غربزده‌ها نروند، قضات ما تحت تأثیر اشخاصی که غربزده‌اند نروند، دانشگاه ما تحت تأثیر اشخاصی که در دانشگاه افساد می‌کنند نروند، کارگرهای ما، دهقانان ما، تحت تأثیر اشخاص مفسد
 • نروند. اینها شیاطینی هستند که در صدر اسلام هم شیطان بزرگشان فریاد زد و همه را با هم مجتمع کرد، الآن هم می‌خواهند همین کار را بکنند.
  ملت، متوجه باش! وقت این نیست که اشکال بکنی به دولت؛ اشکال بکنی به ارتش؛ اشکالی بکنی به بازار. وقت این است که همه با هم مجتمع، برای تصویب قانون اساسی و تسریع در آن، که در ظرف یکی - دو ماه تمام بشود؛ نه یکی - دو سال طول بکشد تا اینکه توطئه‌ها نضج بگیرد.
  اتمام حجت و اعلام خطر
  خدایا! تو می‌دانی که من صلاح ملت را، صلاح اسلام را، صلاح قرآن مجید را، صلاح روحانیت را، صلاح مسلمین را دارم عرض می‌کنم. تعویق در تصویب قانون اساسی و گذاشتن آن را در نظر یک مجلس بزرگ مؤسسان که مناقشه آن و تأسیس آن شش ماه طول می‌کشد، و مناقشات آن معلوم نیست یکی و دو سال، سه سال، طول بکشد، خطر است برای اسلام؛ خطر است برای رسول الله تأسیس مجلس مؤسسان به آنطوری که غربیها الهام کردند، خطر است برای اسلام؛ خطر است، خطر است برای کشور اسلامی، خطر است برای امام زمان آنهایی که در اشتباه هستند برگردند و بدانند توطئه در کار است؛ و بدانند من کمال علاقه را به آنها دارم و نمی‌خواهم به آنها سوء ظن پیدا بشود. آن شیاطینی هم که می‌خواهند توطئه را بکنند بدانند که ملت ما بیدار است و این توطئه‌ها را خنثی خواهد کرد ..
  خداوند ما را از خواب غفلت بیدار کند. خداوند اسلام و مسلمین را تقویت کند. دست اجانب را از ممالک ما کوتاه کند. این ریشه‌های گندیده را که می‌خواهند توطئه کنند، خدایا قطع کن این ریشه‌ها را.
  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>