بیانات در جمع هیأت نیوزیلندی (میزان در روابط سیاسی)
 •   بیانات
  زمان: ساعت 30: 2 بعدازظهر 31 خرداد 1358 / 26 رجب 1399
  مکان: قم
  موضوع: میزان در روابط سیاسی
  حضار: هیأت نیوزیلندی و آقایان: بلیبی (سفیرکبیر نیوزیلند)، منهاج، مهدوی (نمایندگان‌
  مذهبی بازدید کننده از کشتارگاه‌های استرالیا و نیوزیلند)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  میزان در روابط سیاسی :مکان: نیست، که :مکان: دور باشد یا نزدیک. میزان جهات معنویت است.
  دو ملت اگر در معنویات نزدیک به هم باشند و در عدالت اجتماعی هر دو برابر باشند، اینها نزدیکند به هم، هرچند که در :مکان: دور باشند. و اگر در معنویات از هم دور باشند، ولو اینکه همسایه باشند، اینها دورند از هم.
  و من امیدوارم که ملت شما و دولت شما توجه کرده باشد به مقاصد ملت ما و به رژیمی که ما بنا داریم تحقق پیدا بکند، و آن رژیم عدل اسلامی است. رژیمی را که ما در صدد تحقق آن هستیم، و اگر موفق بشویم متحقق بشود، رژیمی است که این فواصل مردم را به هم نزدیک می‌کند، و این اختلافات طبقاتی تعدیل می‌شود؛ و خود حکومت در خدمت مردم است و با مردم؛ چنانچه مردم پشتیبان حکومت هستند و با حکومت. و اسلام را اگر جوامع بشری بشناسند و ما بتوانیم آنطور که اسلام هست عرضه کنیم به جوامع بشری، امری است که همه مشتری آن هستند. و ما امیدواریم که روابط مابین دولتها و ملتها، دولت ما و ملت ما با سایر ملتهایی که انسان دوستند، روابط حسنه باشد و ارتباطمان با همه خوب باشد. و من از ملت و دولت شما تشکر می‌کنم؛ و سلام من را به آنها ابلاغ کنید.