باید همه وزارتخانه‌ها، همه ادارات، همه دستگاهها، باید یک تحول اسلامی پیدا بکند. یعنی ما که حالا مدعی هستیم همه‌مان به اینکه رژیم‌مان رژیم اسلامی است، جمهوری اسلامی داریم، انجمنهای اسلامی بپا می‌کنیم، باید کوشش کنیم به اینکه فرمهایی که در وزارتخانه‌هاست اسلامی بشود، که کسی که وارد می‌شود در وزارت مثلاً کشور، ببیند که وارد شده در یک جایی که همه چیزش اسلامی است، همه‌شان، اسلامی هستند؛ یک چیزهای غیر اسلامی به چشمش نخورد. نمی‌شود که ما مدعی بشویم که جمهوری‌مان اسلامی است، لکن وقتی برویم در این اداره باز همان مسائل سابق باشد، در آن اداره، همان. این نمی‌سازد با هم و تناقص است این. من مدعی باشم اسلامی هستیم، رژیم‌مان اسلامی است، لکن محتوایش نباشد. باید با کوشش شما آقایان، که انجمن اسلامی درست کردید آنجا، و امیدوارم که همه ایران یک انجمن اسلامی باشد انجمن اسلامی ان شاء الله با کوشش شما جوانها، با کوشش همه زن و مرد ایران، یک مملکت اسلامی بشود به آنطوری که احکام اسلام همه جا برود. و بدانند مردم که یک همچو رژیمی هم می‌شود در دنیا باشد که تویش ظلم نباشد. تویش خلاف عدالت نباشد؛ تویش دزدی نباشد؛ تویش فحشا نباشد؛ بازارش بازار اسلامی باشد. البته اینها یک مقداری کوشش لازم دارد، یک مقداری تعقیب لازم دارد، یک مقداری رنج می‌خواهد، این چیزها.
این مملکتی است که از خودتان است، مثل اینکه برای منزل خودتان شما زحمت می‌کشید، حالا باید برای مملکتتان زحمت بکشید. یک روزی بود که این منطق بود که خوب، ما زحمت بکشیم و دیگران ببرند، چرا؟ امروز آنطور نیست که یک دیگری داشته باشیم که زحمتهای شما را او ببرد. این عاید خود مملکتتان می‌شود. و عاید خود اهل کشور می‌شود و زحمتها هدر نمی‌رود.
اهمیت مسئله قانون اساسی و مجلس خبرگان
و آنکه باز من باید حالا عرض کنم به شما قضیه کوشش کردن در این قانون اساسی و