عدل به تمام معنا آزاد، آزادی صحیح، نه آزادی غربی، و عرض می‌کنم که اقتصادش صحیح باشد، همه چیزش صحیح باشد، آن که بتواند یک همچو کاری بکند اسلام است، اسلامی است که خدا قوانینش را وحی فرموده، و بهتر می‌داند که برای اینها تا ابد چی لازم است. خیال نشود که اسلام سابقاً می‌شده است پیاده بشود، حالا نه، دیگر نمی‌شود یا بعضی‌اش نمی‌شود. اینها انحراف است یا بی‌توجهی است، نفهمی است. باید شما اشخاصی که صددرصد معتقد باشند که اسلام کهنه نیست، الآن تا ابد زنده است. این نهضت شما ثابت کرد به اینکه اسلام الآن هم متحرک است و کوبنده. الآن هم ظلم را، دستگاه ظلم را انسان می‌کَند. اگر شما پیوند به اسلام نداشته بودید و اشخاصی بودید که هرکس برای مقصد خودش یک حرفی می‌زد، حالا هم باز زیر همان بارها بودیم، و محمدرضا هم اینجا باز سلطنت می‌کرد و فریاد می‌کرد «تمدن بزرگ» و ما را به آتش می‌کشید!
روحیه اسلامی و وحدت کلمه
این وحدت کلمه شما و همه توجهتان به اسلام، جوانها توجهشان به اسلام که الآن هم می‌آیند می‌گویند شما دعا کنید ما شهید بشویم، و من می‌گویم دعا می‌کنم شما ثواب شهید داشته باشید، دیگر ما حالا ان شاء الله میدانی پیدا نمی‌کنیم تا شهادت باشد. ما حالا دیگر دزدها را و کلاهبردارها را داریم [مجازات‌] می‌کنیم. در هر صورت یک همچو روحیه‌ای که متحول شده بود از آن ترس به این شجاعت، از آن فرار به این هجوم، یک همچو روحیه‌ای شما را پیروز کرد. و این روحیه، روحیه‌ای بود که اسلام به ما داده؛ یعنی مردم حالا متحول شده‌اند به همان اشخاصی که در صدر اسلام، سی هزارتاشان یک روم و یک ایران را به هم کوبید و - عرض می‌کنم که - فتح کرد. آنها هم برای همین بود که اسلام را سعادت می‌دانستند؛ چه زنده باشند چه نباشند. شهادت را برای خودشان زندگی ابدی می‌دانستند. این روحیه در جوانهای ما، من می‌بینم که پیدا شده است، و جداً می‌آیند از من تقاضا می‌کنند که من دعا کنم شهید بشوند، این اسباب این شد که ما
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>