سخنرانی
زمان: 30 تیر 1358 / 26 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: ویژگیهای رژیم غیر الهی - نقش تربیتی رادیو و تلویزیون
حضار: کارکنان رادیو دریا
بسم الله الرحمن الرحیم
ویژگیهای رژیم غیر الهی
دستگاه‌های رژیم سلطنتی و آن چیزهایی که از قبیل رژیم سلطنتی [است‌]، که روی هم رفته باید بگوییم رژیم [غیرالهی‌]، رژیمهای غیرالهی برای اینکه وضعش به حسب نوع این است که به ملت خیانت می‌کنند و برای خودشان دستگاه درست می‌کنند و به منافع خودشان ملت را به کار می‌کشند و از ملت جدا هستند، برنامه‌های آنها این است که با کوششْ ملت را به تباهی بکشند و نسل جوان را فاسد کنند. اگر نسل جوان فاسد نباشد آنها از آن خوف دارند و می‌ترسند که یک وقت نسل جوان یک عصیانی بکند و آنها را به تباهی بکشد. از این جهت، به وسائل مختلفه کوشش می‌کنند که نسل جوان را به تباهی بکشند که از مسائل روز و از مسائل زندگی کنار باشند. وسائل متعدد، از قبیل مطبوعات که در خدمت آنها بود، رادیو و تلویزیون، سینما، تئاتر، تمام اینها که در خدمت آن رژیمهای غیرتوحیدی هست.
تمام اینها برای این است که ملت را عقب برانند و از توجه به مقدّرات خودشان غافل کنند، و احیاناً بکشانند به طرف خودشان؛ و آنها سرگرم به کارهای غیر مقدّرات خودشان بشوند و آنها هم منافع خودشان را ببرند و مطمئن باشند که کسی مخالفشان نیست. و لهذا جمیع وسائلِ فساد جوانها را اینها فراهم می‌کردند؛ از قبیل مراکز فحشا که اطلاع لابُد دارید که در تهران خصوصاً چقدر مراکز فحشا بوده است؛ به طرق مختلفه‌ای که بعضی از آنها گفتنی نیست اصلاً؛ و همین طور اطراف دریا. در وقتی که، موقعی که‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>