بیانات
زمان: 2 مرداد 1358 / 29 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: اهمیت سازندگی کشور
حضار: اعضای هیأت مدیره بازنشستگان
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
من تشکر می‌کنم از شما که برای دیدن من آمدید، و امیدوارم که شما موفق باشید که حالا هم که بازنشسته هستید از کار باز ننشینید؛ مشغول بشوید. مملکت ما محتاج به نیروست؛ و شما می‌گویید صدهزار نفر، صد و پنجاه هزار نفر نیرو هستید. این نیرو را هدر ندهید؛ یک کاری انجام بدهید. و ان شاء الله موفق باشید در سازندگی مملکتتان. باید طولانی خدمت بکنید؛ همه‌مان باید خدمت بکنیم. ان شاء الله امیدوارم که موفق باشید.