لازم است در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مطالبی را تذکر دهم:
1- لازم است در این موقع حساس که بیش از هر وقت احتیاج به اجتماعات اسلامی داریم، ملت مسلمان ما به مساجد در تمام بلاد رو آورند، و نهضت را از راه مساجد که دژهای محکم اسلام است، زنده نگه دارند، و با شعارهای اسلامی، نهضت را به پیش برند.
2- خطبای محترم و اهل منبر، مردم را به وحدت کلمه و ادامه نهضت و تقوا و صبر انقلابی دعوت کنند، و از اختلاف و تفرقه - که اساس شکست و عقب ماندگی است - بترسانند، و با تذکر جهاد سید مظلومین و مصیبات وارده بر آن حضرت، ملت را به مجاهده تا نهایت پیروزی و رسیدن به حکومت اسلامی به تمام ابعادش فرا خوانند. ذکر مصایب و مجاهدات مجاهدین صدر اسلام در امروز و تا ابد، اسلام را زنده نگه می‌دارد.
3- لازم است علمای اعلام جمیع بلاد از مرکز تا آخرین استانها و شهرستانها برای رسیدن به هدف اسلامی تشریک مساعی نمایند؛ در وحدت کلمه برای انتخاب مجلس خبرگان؛ و همه مجتمعاً در کاندیدا مشترک باشند؛ و هر یک یا هر محل کاندیدای جداگانه نداشته باشند که در این تفرّق، خوف شکست و مخاطره عقب راندن اسلام و احکام مترقی آن است.
امروز چنانچه ملاحظه می‌نمایید، گروه‌هایی که با هم اتحاد نداشته‌اند، در این امر متحد شده و کاندیدای مشترک تعیین نموده‌اند. من بیم آن دارم که شما در حق خود متفرق شوید، دیگران پیشبرد کنند. لازم است در این امر حیاتی برای مصالح اسلام از مقاصد دیگر دست برداشته و همه علما و قشرهای علاقه مند به اسلام، خصوصاً جوانان پرشور اسلامی، در تعیین خبرگان متحد شوند. در این صورت، خداوند تعالی با شما است. من انتظار دارم که در این چند روز کاندیداهای مشترک همه علمای بلاد و علاقه مندان به اسلام را در رسانه‌ها بشنوم و بخوانم. از خداوند تعالی قدرت اسلام و پیروان آن را خواهانم.