بیانات
زمان: 3 مرداد 1358 / 30 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: لزوم حفظ شور و شعف و وحدت و یکپارچگی جوانان
حضار: هیأت دوچرخه سواری خراسان
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
ملتی که از راهی دور با دوچرخه می‌آیند، چنین ملتی، با این همت، نهضت آنان هرگز شکست نمی‌خورد.
این شور و شعفی که [در] هر نوجوان ما در سراسر کشور وجود دارد نتیجه‌اش همین است که شما جوانان انجام داده اید، مایه امیدواری است. من امیدوارم که شما جوانان همیشه شور و شعف و وحدت و یکپارچگی را حفظ کنید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>